Bedoeling van deze website

Je bent hier gekomen via de link op pastorklaas.nl of via de link op gkva.nl. De website pastorklaas.nl is gericht op buurtbewoners die op zoek zijn, met geloofsvragen bezig zijn en behoefte hebben aan geestelijke bijstand of begeleiding.

Nogmeer. pastorklaas.nl is opgezet voor een andere doelgroep: kerkelijk aangesloten mensen of mensen geïnteresseerd in onderwerpen gerelateerd aan kerk, christelijk geloof en theologie. In de loop van de jaren van mijn predikantschap heb ik vele lezingen gehouden, artikelen en andere publicaties geschreven, lees- en studieverslagen geschreven, etc. Ik ben bezig om veel daarvan op deze website te plaatsen, bij wijze van archief en ook om mensen in de gelegenheid te stellen hier eventueel hun winst mee te doen. Een paar keer per maand voeg ik nieuw materiaal toe.

Preken

Ook zijn hier preken te vinden, bedoeld voor mensen die moeten voorgaan in ‘leesdiensten’. In dat geval vind ik het prettig als je dit even bij mij meldt. Ook vind ik het correct als je van eventuele  aanpassingen in de tekst van de preken je gehoor daar bij het voorlezen van de preek op wijst (ik maakte nl. mee, dat men een heel andere draai aan een preek gaf dan ik bedoelde, laat die ‘draai’ dan wel voor je eigen rekening zijn…).

Onder aan elke preek vind je de preek in een Word doc. Daarin staat op het eerste blad ook de liturgie. Aanpassingen in de gekozen liederen vind ik prima, maar meld ook dan van wie die keuzes komen.

Ook vind ik het fijn als je een reactie achterlaat. Altijd goed om weer te leren van feedback en reflecties van anderen!

Theologie

Ooit heb ik theologie gestudeerd. Mezelf theoloog noemen mag ik alleen als ik sinds die studie die ik 30 jaar geleden afrondde heb bijgeleerd. Ik doe mijn best om actuele theologische ontwikkelingen en literatuur bij te houden. Daarnaast heb ik enkele postdoctorale cursussen (in het kader van PEP) gevolgd en een Master Missionaire Gemeente gedaan.

Mijn studie aan de Theologische Universiteit in Kampen (van de GKv) werd in de jaren 70/80 nog sterk gestempeld door de ‘vrijgemaakte zuil’. Ik denk met dankbaarheid terug aan het onderwijs van o.a. J. Douma, C. Trimp en J. Kamphuis. Ik koos voor christelijke ethiek als hoofdvak, omdat ik bij de vakdocent Douma en in het vak zelf het meest antwoorden vond op mijn eigen zoektocht: hoe kun je de brug slaan tussen Bijbel en cultuur, tussen de geloofsleer en het leven in de moderne tijd? Zeker iemand als Douma was voor mij toen een inspirerend voorbeeld.

Voor het overleven en de toekomst van de gereformeerde theologie is deze blikrichting cruciaal. Ik heb veel bewondering voor de moed en het inspirerend leiderschap van C.J. de Ruiter (inmiddels ook alweer met emeritaat) en A.L.Th. de Bruijne om hun houding van openheid voor nieuwe theologische inzichten in combinatie met een diepe eerbied voor de Bijbel als het Woord van God. En inmiddels is er alweer en nieuwe generatie theologen opgestaan, met mensen als Hans Burger, Hans Schaeffer en Koert van Bekkum. Zij weten hun grote liefde voor de Heer en zijn Woord te combineren met moedige openheid voor de moderne tijd en een creatieve omgang met hun eigen theologische traditie. En ook met de bevlogen en erudiete Stefan Paas er bij heeft de huidige Theologische Universiteit een zeer inspirerend team jongere theologen in huis, waarmee zij zich ook internationaal op de kaart weet te zetten met relevante eigentijdse en gedegen onderbouwde bijbelse theologie.

Maar ik ben niet alleen maar ‘dicht bij  huis’ gebleven. In 1997 maakte ik met een groep kerkleiders een studie- en inspiratiereis naar Amerika, waarbij we mensen bezochten en konden spreken als Bill Hybels en Timothy Keller. In datzelfde jaar maakte ik de Evangelical Ministry Assembly in Londen mee, en raakte ik steeds meer geboeid door de Engelse theoloog John R. Stott. In een studie groep bestudeerden we in de jaren 90 werk van missiologen als MacGavran van de Church Growth Movement, Harvey Conn en Newbiginn.

Zo is vanuit die start in de (m.n. sociale) ethiek mijn interesse in de loop der jaren steeds meer verschoven naar de thematiek van kerk zijn en geloven in de (post)moderne cultuur, en het zoeken naar de missionaire relevantie van kerk en geloof. In de studies en artikelen op deze website zult u veel aantreffen in deze sfeer.

Wat ik met mijn bijdragen ook beoog is iets van de inspirerende kracht van gereformeerde theologie in de 21e eeuw te laten zien. Dat vind ik belangrijk naar twee kanten. Ik zie in de kerken een treurige verplatting in evangelische richting. In de jaren 80 werkte ik mee aan een door prof. C. Trimp en dr. K. Veling opgezette serie landelijke lezingen onder het thema “Van Gisteren naar Morgen”. In dat verband gaf ik zelf een college over ‘wat wij moeten leren van de evangelischen’. Nu zou ik dat aanvullen met ‘en zij van ons’. Want met alle respect voor enkele uitzonderingen, veel evangelische auteurs zijn theologisch onder de maat en in de evangelische wereld is vaak sprake van simplistisch en  biblicistisch Bijbelgebruik. Maar in de GKv wordt vanuit een ‘weg met ons’ mentaliteit veel uit de evangelische wereld nogal naïef omarmd. En niet gehinderd door kennis van zaken doet men in die wouldbe-sfeer alles wat ‘gereformeerd’ heet meteen bij het grof vuil, puberaal getriggerd door het woord gereformeerd alleen al. De jammerlijke vergissing die men hierbij maakt, is dat men het opengaan van de kerk naar de wereld verwart met het ook opdoeken van gereformeerde theologie, waarvan de kracht nog steeds is de sterke Bijbelvisie.

Maar ook naar een andere kant toe wil ik een ‘dam’ opwerpen. De moedige pogingen van de huidige gereformeerde theologen om de gereformeerde theologie in verband met de nieuwe ontwikkelingen te brengen worden door nogal wat ‘verontrusten’ simpelweg als ‘afbraak’ van theologie en kerk afgedaan, veelal op grond van volstrekt onbenul. Intussen brengt het veel schade toe, juist aan de goede naam van de redders van de gereformeerde theologie. Deze critici maken de denkfout, dat je jezelf kunt redden door je op te sluiten in een vesting die echter in het landschap staat als een museaal ornament, disfunctioneel en niet aangesloten bij wat we nu nodig hebben om te leven in een wereld die van God los is. Dat is een kansloze operatie, die slechts haar eigen teloorgang bewerkstelligt, omdat men achterom in plaats van vooruit kijkt.

Dat is wat ik wil proberen te doen: vooruit kijken. En dus ben ik een ‘volger’ van jonge theologen die hun nek uitsteken in deze tijd en wereld: mensen als Reinier Sonneveld, Martijn Horsman, Tim Vreugdenhil, Rikko Voorberg. Als je, zoals ik, zo langzamerhand tot de oudere hap gaat behoren, moet je juist het lef hebben om het de jongeren te laten zeggen. Zij begrijpen de dilemma’s en voelen aan hoe God vandaag nieuwe wegen wijst bij het licht van zijn aloude Woord.

 

Ik hoop dat er een zegen van God mag zijn in het materiaal op deze website voor iedere bezoeker ervan.