Preken, lezingen en artikelen... Site

0

Moeten we nog wel gemeenteavonden houden?

Gemeenteavonden zijn niet meer zo in trek. Uit een rondje langs classiskerken bleek, dat in veel kerken geen ‘gemeentevergaderingen’ meer gehouden worden. Zaken waarover de gemeente wordt gevraagd mee te denken, worden in een...