Preken, lezingen en artikelen... Site

0

God is een vluchteling (boekbespreking)

  De kerken in Nederland (en in heel West-Europa) vergrijzen en ontgroenen. Die trend is onmiskenbaar en houdt gelijke tred met de demografische ontwikkeling van onze samenleving: meer ouderen, minder jongeren. In de kerk...