Categorie: Synodeberichten

1

“Onderhoudende art. 31 DKO”

Is ‘artikel 31’ niet meer? O nee, artikel 31 is er niet meer! De GKv tuimelen de afgrond in. Dit is het begin van hun einde. Wat ooit ons bestaansrecht of handelsmerk was, is...

Vrouwen doen alles al 2

Vrouwen doen alles al

  Alles In de gereformeerde kerken bestond lange tijd een min of meer naïeve Bijbelvisie zoals bij fundamentalistische evangelicalen. Een massieve opvatting, die weinig oog heeft voor interne verschillen en lagen in de Bijbel,...

Het eindeloze gesleutel aan besluitteksten 0

Het eindeloze gesleutel aan besluitteksten

Synodes zijn echt mannenvergaderingen. Eindeloos zijn de rondes, waarin de één na de ander z’n zegje meent te moeten doen. Vooral bij procedures en het formuleren van besluitteksten, amendementen en tegenvoorstellen komt de één...

God is veelkleurig! 3

God is veelkleurig!

De afgelopen drie dagen op de synode (donderdag 27 tot en met zaterdag 29 maart) waren indrukwekkend en inspirerend. We hadden de ‘Buitenlandweek’: afgevaardigden van een groot aantal buitenlandse kerken waren bij ons. Als...

3

Getrouwd, voor God en voor de kerk

Over wanneer je nu echt getrouwd bent en wat te doen met ongehuwd samenwonen Hoe moeten kerken omgaan met jonge mensen die niet trouwen maar ongehuwd gaan samenwonen? Nu is de praktijk vaak, dat...

Gereformeerde kerk blijven? 1

Gereformeerde kerk blijven?

Deden we er als synode wijs aan om een afvaardiging te ontvangen van de schrijvers/ondertekenaars van het Appel van gereformeerdekerkblijven.nl, ondertekend door zo’n 1500 kerkleden? Tja, daar kun je best je bedenkingen bij hebben....

Hermenui-dinges, wa’s da? 1

Hermenui-dinges, wa’s da?

  Als synode gingen we donderdag en vrijdag 27 en 28 februari het bos in. Het is een geweldige ervaring dat ‘de synode’ niet een club vergadertijgers is, die agenda’s afwerken en stukken vreten,...

Beheren en inspireren 1

Beheren en inspireren

(als beheren beheersen wordt) Afgelopen zaterdag 8 febr. waren de voorronden op de synode Ede. Twee hoofdonderwerpen: ‘financiën en beheer’ en Theologische Universiteit. Met als vraag die door alles heen speelde: hoe hou je...

Synodes, wat moet je ermee? 3

Synodes, wat moet je ermee?

Hoe gemotiveerd was ik toen ik werd gekozen tot afgevaardigde naar de landelijke synode? Ik ben ‘loyaal-kerkverbandelijk’: het is goed dat we als kerken samenwerken, kerkelijke vergaderingen zijn niet mijn hobby, maar als het...