Categorie: Preken – HC

Hier vind je preken over zondagen van de Heidelbergse Catechismus, leer- en themapreken. Als je een preek gebruikt in een ‘leesdienst’, graag mij daarvan op de hoogte stellen. Eventuele wijzigingen in de tekst van een preek komen voor rekening van de voorlezer, die dat meldt aan zijn gehoor. Zie ook de toelichting in het menu “Bedoeling van deze website”.