Categorie: Preken

Hier vind je preken gerubriceerd in preken over O.T.- en N.T.-teksten, en verder preken over zondagen van de Heidelbergse Catechismus, leer- en themapreken. Als je een preek gebruikt in een ‘leesdienst’, stel ik het op prijs dat je mij daarvan op de hoogte stelt. Eventuele wijzigingen in de tekst van een preek komen voor rekening van de voorlezer, die dat meldt aan zijn gehoor. Zie ook de toelichting in het menu “Bedoeling van deze website”.